Het Algemeen Maatschappelijk Werk in de gemeente Voorst wordt verzorgd door Kruiswerk. – Medisch Centrum Twello – TWELLO
Header afbeelding
Medisch Centrum Twello
Raccordement 8 7391 BT
TWELLO

Het Algemeen Maatschappelijk Werk in de gemeente Voorst wordt verzorgd door Kruiswerk.

Bereikbaarheid / openingstijden

Het AMW heeft op werkdagen telefonisch spreekuur van 8:30 tot 9:30 uur. Het wekelijkse inloopspreekuur is op donderdagochtend van 8:30 tot 9:30 uur. U vindt ons in het Kulturhus. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 0900-6228724.
Het AMW is ook per e-mail te benaderen: amw.gemeente.voorst@sensire.nl

Het juiste adres is:

Sensire Maatschappelijk Werk
Raccordement 8-i,
7391 BT Twello

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK – DAT WERKT!

• U zit niet goed in uw vel;
• U bent ontevreden over uw relatie en u slaagt er niet in om er met uw partner uit te komen;
• U voelt zich niet lekker maar u hebt geen idee waar dat aan zou kunnen liggen;
• U voelt u alleen en u slaagt er niet goed in om nieuwe contacten te leggen;
of
• U kunt na het overlijden van een dierbare de draad niet goed oppakken;
• U kunt de beëindiging van uw relatie moeilijk verwerken;
of
• U moet formulieren invullen, maar u weet er niet goed raad mee
• U hebt geldzorgen;
of
• U staat op straat, u kunt geen kant meer op en u hebt een acute hulpvraag

Ieder mens loopt wel eens vast in zijn of haar leven. Meestal zijn de problemen zelfstandig of met vrienden, familie of anderen op te lossen. Als u daar niet in slaagt kan het Algemeen Maatschappelijk Werk met u naar wegen zoeken om uit die problemen te raken:
• door met u samen de klachten te onderzoeken;
• door met u (en vaak met uw partner of andere voor u belangrijke derden) de problemen onder ogen te zien en de klachten te verhelpen;
• door u concreet te helpen door of bij het verrichten van praktische handelingen;
• of door een adequate verwijzing naar andere instanties.

Vooraf

De zaken die u met de maatschappelijk werker bespreekt zijn strikt vertrouwelijk en worden ook als zodanig behandeld. Deze vertrouwelijkheid is de hoeksteen van ons werk.
De maatschappelijk werkers houden een dossier bij. Dat is van belang voor het verloop van de hulpverlening. Indien uw behandelaar langdurig afwezig is, zal het dossier van belang zijn bij de waarneming door een collega. Het dossier biedt bovendien gegevens voor de registratie. Deze gegevens zijn nooit te herleiden tot individuen omdat ze anoniem worden verwerkt. Ze vormen de cijfers die wij moeten overleggen aan onze subsidiegevers.
Van de ‘korte contacten’ , de kortdurende hulpverlening die minder dan 60 minuten in beslag neemt, worden geen dossiers gemaakt.
De regels met betrekking tot de dossiervorming en het privacybeleid zijn vastgelegd in een document dat u altijd kunt opvragen bij ons hoofdkantoor.

De aanmelding

U kunt u zelf aanmelden bij het AMW door het inloopspreekuur te bezoeken of te bellen voor een afspraak. Tijdens dit eerste contact zal de maatschappelijk werker u vragen om in het kort aan te geven wie u bent, waar u woont, en wat uw probleem is. Dan wordt een afspraak gemaakt over het vervolg. U mag er op rekenen dat u binnen twee weken na de aanmelding een intakegesprek krijgt aangeboden.

Groepswerk

Het AMW in de gemeente Voorst biedt jaarlijks groepswerk aan:
• Assertiviteitstraining; voor wie wil leren beter voor zichzelf op te komen
• Weerbaarheidstraining; voor kinderen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs

De intake

Tijdens het eerste gesprek vragen wij u naar uw persoonsgegevens, zoals naam- en adresgegevens,
leefsituatie en gezinssamenstelling.
Het doel van het intakegesprek is om in beeld te krijgen wat uw hulpvraag is, welke omstandigheden hebben geleid tot uw hulpvraag en of u met uw vraag bij het AMW aan het juiste adres bent.
In dit gesprek kunt u ook aangeven of u een voorkeur heeft voor de sekse van de behandelaar. Indien mogelijk komen wij daaraan tegemoet.

Kosten

Het AMW wordt gefinancierd door de gemeente en iedereen kan er kosteloos en zonder verwijzing terecht. Voor deelname aan groepswerk wordt een geringe eigen bijdrage gevraagd.

Beroepsprofiel

De maatschappelijk werkers die in dienst zijn van Sensire hebben tenminste een Hbo-opleiding voor Maatschappelijk Werk voltooid. Zij onderscheiden zich hiermee van willekeurige anderen met wie u over uw problemen kunt praten. Ze hebben kennis van zaken, kunnen meerdere methodieken en technieken hanteren en kunnen leidinggeven aan procesmatige hulpverlening. Zij onderschrijven de Beroepscode voor het Maatschappelijk Werk en kunnen daarop aangesproken worden.

Klachten

Indien u onverhoopt van mening bent dat u op een onjuiste manier bent bejegend of behandeld door een van onze medewerkers, kunt u dit kenbaar maken aan de persoon in kwestie. Als deze stap niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u een beroep doen op onze klachtenprocedure. Informatie daarover kunt u opvragen bij ons hoofdkantoor: Sensire Maatschappelijk Werk, Postbus 123, 7050 AC Varsseveld

Contactgegevens wijkverpleegkundigen:

         Yvette Pekkeriet Ghiulgian Tefic Frank Bouwmeester
Wijkverpleegkundige Twello Zuid Wijkverpleegkundige Twello Centraal Wijkverpleegkundige Twello Noord
(Voorst, Bussloo, Klarenbeek, Wilp Achterhoek, Posterenk) Twello (Terwolde, Nijbroek, Teuge, De Worp,De Vecht, Steenenkamer, Wilp)
y.pekkeriet@sensire.nl g.tefic@sensire.nl f.bouwmeester@sensire.nl
06-12810285 06-12165692   06-23552215